1/6/19

Giang Nguyệt tựa vào lan can

            Tác giả: Nhất cá mễ bính / lỗ đản xoa tam

            Văn án:

            "Trước sau cưới yêu / tiểu quan thụ X Vương gia công "

            Một gương mặt tuấn tú xóa đi hồng trang, ngọc tụ khoan bào mở lấy vạt áo.

            Thi thi mấy bước, nửa lắc mông thân từ lâu thượng đi xuống, đi cái bên cạnh bái chi lễ, gọi tiếng: "Gia."

            Chỉ cần một chữ, quấn ngón tay ngàn về mị mà không kiều, tao được lòng người nhọn phạm ngứa.

            Mới đến nhàn tản Vương gia gõ hương đàn nan quạt, trên dưới dò xét, hỏi sau lưng tú bà: "Chính là hắn?"

            Tú bà lau lau cái trán mồ hôi rịn, bận bịu chột dạ nói: "Chính là chúng ta nam quán đầu bài, cận ca nhi, hắn tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, làm người nhu thuận, là chúng ta chỗ này nghe lời nhất thiện lương nhất tiểu quan."

            Nhàn tản Vương gia đối thượng cận ca nhi: "Biết ta tới làm cái gì?"

            "Phải."

            "Vậy liền thu thập hành lý, theo ta hồi kinh, làm vua ta phi, bảo đảm ngươi kiếp này phú quý."

            Link: Đọc | Raw | QT

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny