1/10/19

Gia chính là chim nhỏ như vậy

            Tác giả: Lạc anh triêm mặc

            Văn chương điểm tích lũy: 206,917,280

            Văn án:

            Ngự Phượng các là giang hồ đệ nhất đại tình báo các, lấy chim bay truyền tin, nắm giữ lấy thiên hạ võ lâm nhân sĩ quan lại quyền quý mệnh mạch.

            Rừng lớn cái gì chim đều có, một con nãi hung nãi hung tiểu hoàng điểu đỉnh lấy một túm phong tao ngốc mao, đứng trong gió, vẻ mặt lạnh lùng suy nghĩ, như thế nào mới có thể đi lên chim sinh đỉnh phong.

            Nhưng không ngờ, bị trong truyền thuyết tự chủ đẹp trai một mặt.

            Tiểu hoàng điểu: Huấn một chút ta không, ta biết nói chuyện.

            Tự chủ: Gió quá lớn, không nghe rõ, đóng cửa sổ.

            Tiểu hoàng điểu: Đây là ta đồ ăn, đều cho ngươi ăn.

            Tự chủ: Cảm ơn, xin đừng hướng trong bát của ta ném côn trùng.

            Tiểu hoàng điểu: Ta có thể sử dụng cánh nhỏ đâm ngươi ngực sao?

            Tự chủ: Xem ai trước đâm chết ai.

            —— hắn nhìn xem con kia tiểu hoàng điểu bay qua ngàn dặm đóng băng mênh mông cánh đồng tuyết, vượt qua cuồng phong sóng lớn giang hải, liều lĩnh dông tố mũi tên, rốt cục đi vào trước mặt mình, nó lông cánh đứt gãy, mỏ chim ngậm lấy tơ máu, nhưng con mắt thâm trầm sáng tỏ, một chân quỳ xuống, đem giải dược hai tay dâng lên.

            Linh Giang: "Ta đáp ứng ngươi, ta sẽ trở về."

            ------------------------------

            CP: Vũ lực siêu cường hung hãn phong tao thụ X thâm tình nội liễm huấn chim cao thủ công

            Nhắc nhở:

            1, biết đẻ trứng, sinh chim nhỏ

            2, cường cường, ngọt sủng, thầm mến

            3, huấn chim đại pháp tốt

            Nội dung nhãn hiệu: Sinh con tình hữu độc chung làm ruộng văn ngọt văn

            Tìm tòi chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Tiểu hoàng điểu vai phụ: Một đám đám người cái khác: Sinh con, ngọt văn, lưu điểu

            Link: Đọc | Raw | QT

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny