1/10/19

Dưới biển sâu

            Tác giả: Hòa điền phi ngọc

            Văn chương điểm tích lũy: 104,988,272

            Văn án:

            cp: Nghiên cứu khoa học cuồng x xúc tu quái

            Tây nguyên năm 275, một chiếc nghiên cứu khoa học thuyền tao ngộ hải dương phong bạo đắm chìm đáy biển.

            Từ đây, toàn hải dương cá đều biết trong biển sâu con kia tính cách siêu cổ quái xấu tính đại lão yêu đương.

            Yêu đương đối tượng là một cái không có vây đuôi cũng không có xúc tu còn giống băng sơn đồng dạng lạnh như băng nhân loại.

            —— ta có ba trái tim, mỗi một khỏa đều đang điên cuồng kêu gào yêu ngươi.

            Nội dung nhãn hiệu: Ảo tưởng không gian tình hữu độc chung truyền kỳ

            Tìm tòi chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Hạ Trạch Tây vai phụ: Hoa Chi cái khác:

            Link: Đọc | Raw | QT

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny