1/12/19

Cho dù gặp lại nên không quen

            Tác giả: Quỷ sửu

            Văn chương điểm tích lũy: 222,042,512

            Nội dung giới thiệu vắn tắt:

            Bài này ba cặp cp thúc đẩy kịch bản, theo thứ tự là:

            Thiên Tình x Lâm Tử Sơ (tình thâm nghĩa trọng, quyết chí thề không đổi, sớm nhất tỏ tình)

            Phượng Chiêu Minh x Bách Nhẫn (ngược luyến tình thâm, sớm nhất ox, trễ nhất HE)

            Văn Nhân Thiều x Hứa Vọng Văn (đi thầm mến tuyến đường, tình cảm giương cung mà không bắn, bạo phát đi ra liền HE)

            Bởi vì Thiên Lâm là chủ cp, lại tình cảm lộ tuyến thuận buồm xuôi gió, ra vẻ người đem bản này văn định nghĩa vì tiểu ngọt văn (╯▽╰)

            Nội dung nhãn hiệu: Cường cường thiên chi kiêu tử ngọt văn

            Tìm tòi chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Thiên Tình, Lâm Tử Sơ vai phụ: cái khác: Niên hạ

            Link: Đọc | Raw | QT

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny