1/6/19

Bồn tắm lớn của ta thông ra biển

            Tác giả: Đả cương thi

            Văn chương điểm tích lũy: 488,219,200

            Văn án:

            Ngâm trong bồn tắm: Ngâm ngâm đột nhiên lấy ra một con tôm hùm lớn.

            Trì Đường: . . . Tám trăm khối tiền.

            Ngâm trong bồn tắm: Ngâm ngâm lại lấy ra một con bạch tuộc lớn.

            Trì Đường: . . . Tám trăm khối tiền.

            Ngâm trong bồn tắm: Ngâm ngâm đột nhiên ngâm ra một đầu nhân ngư! ! ! !

            Trì Đường: . . . Cái này liền tương đối đáng tiền.

            Nhân ngư: Ngươi có muốn hay không suy nghĩ thêm một chút?

            Nội dung nhãn hiệu: Linh dị thần tiên ma quái làm ruộng văn mỹ thực sảng văn

            Tìm tòi chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Trì Đường vai phụ: Dư Tiêu cái khác:

            Link: Đọc | Raw | QT

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny