1/10/19

Bệnh mỹ nhân

            Tác giả: Lạc nhạn thành

            Văn chương điểm tích lũy: 140,101,232

            Văn án:

            Năm tuổi lúc, Mộ Ly Phong thành cô nhi, bị Hoàng đế tiếp vào trong cung nuôi dưỡng

            Sau đó, vị này nhu thuận tiểu Quận vương liền trở thành trong cung đoàn sủng.

            Không nghĩ tới Quận vương sau khi lớn lên, lại bị sói đuôi to tha đi. . .

            Đại gia trưởng nhóm: Mài đao xoèn xoẹt. Jpg

            Chủ thụ, đoàn sủng ốm yếu mỹ nhân thụ x trọng sinh Tướng quân công

            Nội dung nhãn hiệu: Cung đình hầu tước thiên chi kiêu tử trọng sinh ngọt văn

            Tìm tòi chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Mộ Ly Phong vai phụ: Lục Cảnh Hằng cái khác: Triều đình

            Link: Đọc | Raw | QT

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny