1/10/19

Đạo hệ đại lão

            Tác giả: Nhất vi dĩ độ

            Văn chương điểm tích lũy: 153,994,368

            Văn án:

            Trấn Lâm Hà thôn Thanh Hà trên núi có một tòa cũ nát đạo quán, ở một cái đẹp mắt tiểu đạo sĩ

            Tiểu đạo sĩ có thể nói là vô cùng đạo hệ

            Nhưng mà đạo quán hương hỏa lại càng ngày càng vượng, vãng lai người đi đường nối liền không dứt!

            Tiểu đạo sĩ gắt gao đè xuống cánh cửa khóc nói, "Tê liệt, lão tử chỉ muốn thành cái thánh a!"

            Kỳ thật đây là một cái Hồng Hoang đại lão nhất định phải giả manh chuyện xưa mới! ! !

            Nội dung nhãn hiệu: Hồng Hoang đánh mặt hiện đại giá không sảng văn

            Tìm tòi chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Đạo Chân vai phụ: Hồng Quân, Tam Thanh, các loại thần tiên cái khác: Hồng Hoang đại lão, thần thoại, đạo sĩ

            Link: Đọc | Raw | QT

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny