1/28/19

Đại não siêu cấp

            Tác giả: Mộng. Thiên hàng

            Văn chương điểm tích lũy: 1,020,821,056

            Văn án:

            Tạ Văn Hàm không khác ưu điểm, chính là có cái siêu cấp đại não

            Bất kỳ vật gì, chỉ cần hắn nhìn lên một cái, liền có thể vững vàng khắc ở trong đầu của hắn, dễ như trở bàn tay bị hắn dung hội quán thông,

            Hắn xuyên việt các cái thế giới, thay thế mỗi một cái bị xuyên tạc vận mệnh linh hồn, thành tựu bọn hắn phấn khích đời người.

            Ôn hòa ngượng ngùng thiếu niên, bởi vì vì bạn học một cái đánh cược dẫn dụ triệt để đọa lạc, từ đây không gượng dậy nổi,

            Kiêu ngạo khoa trương đại thiếu gia, bởi vì thân nhân không lưu tình chút nào nghiền ép hãm hại, từ đây mất đi hết thảy,

            Ốm yếu tái nhợt thanh niên, bởi vì kế muội một trò đùa, từ đây mất đi hết thảy thiên phú,

            . . .

            . . .

            Mà Tạ Văn Hàm đi vào về sau ——

            Ta sa đọa chỉ là sa đọa lấy chơi đùa, bớt Trạng Nguyên dễ như trở bàn tay, thi đua thưởng lớn nắm bắt tới tay mềm;

            Tiền tài chính là vật ngoài thân, ta nghĩ muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, vài phút phú khả địch quốc cho ngươi xem;

            Thiên phú không phải ta nghĩ ném, nghĩ ném liền có thể ném, trở thành pháp thần không phải là mộng, ai kêu ta thiên phú tốt đâu?

            Có được siêu cấp đại não, đời người người thắng so easy!

            Một câu giới thiệu vắn tắt: Có được siêu cấp đại não, đời người người thắng so easy!

            Xuyên nhanh, chủ thụ, tô tô tô tô sảng sảng sảng thoải mái

            Ngốc bạch ngọt

            Nội dung nhãn hiệu: Hệ thống ngọt văn xuyên nhanh sảng văn

            Tìm tòi chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Tạ Văn Hàm

            Link: Đọc | Raw | QT

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny