9/27/18

Đầu đề một mực sủng ái một mình ta            Tác giả: Hủ bình

             Link: Đọc | Raw | QT

            Văn chương điểm tích lũy: 125,886,760

            Văn án:

            Rõ ràng là một con nhan giá trị phá trần, tùy tiện thở dài đều có người thương yêu hồ ly tinh, một mực xuất sư bất lợi, ném đi yêu đan.

            Hắn chỉ có thể tới gần ảnh đế, nghĩ trăm phương ngàn kế thu hồi yêu đan, thế nhưng là. . .

            Hồ Ly: Ảnh đế tiên sinh, ta chỉ là tại dẫn xuất yêu đan, ngươi có thể hay không đem tay của ta buông ra? Không không không, không cần đổi thành ôm. . .

            Giang ảnh đế: Không sai, hắn yêu ta.

            Tiến vào ngành giải trí hắn chỉ muốn điệu thấp kiếm tiền, thế nhưng là. . .

            Nhà đầu tư: Ta chỉ muốn để Hồ Ly diễn, không phải rút vốn!

            Fans: Liên tục 5 giờ không thấy được Hồ Ly mới top search, nhớ hắn.

            Các giới đại lão: Hắn là ta gặp qua tư chất tốt nhất người trẻ tuổi.

            Hồ Ly: ? ? ? ta rõ ràng không hề làm gì a!

            Tiểu khả ái hậu kỳ tiến hóa tiểu hồ ly thụ X tự luyến lão lưu manh sủng thê cuồng ma ảnh đế công

            Chúng ta tôn chỉ chính là ngọt đến phát điên, khiến người giận sôi, mỗi ngày cho ngươi đút thức ăn cho chó.

            Đọc chỉ nam:

            1. Toàn văn tô thoải mái ngọt, kim thủ chỉ thô to, ngày tết công luyến. Toàn văn bịa chuyện, người thiết đều không nguyên hình, xin chớ thay vào.

            2. Logic vô năng, xin chớ truy đến cùng, Tiểu Điềm văn chỉ vì đọ sức mọi người cười một tiếng.

            3. Mời lý tính nhìn văn, nếu là không thích góc trên bên phải XX, vứt bỏ văn không cần cố ý nhắn lại.

            Nội dung nhãn hiệu: Tình hữu độc chung ngành giải trí điềm văn sảng văn

            Lục soát chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Hồ Ly, Giang Tĩnh Hiên vai phụ: cái khác:

Thả linh âm dương ghi chép
            Tác giả: Bán trản mính hương

             Link: Đọc | Raw | QT

            Văn chương điểm tích lũy: 122,773,672

            Văn án

            Mẫu thân sau khi chết, tại quan tài bên trong ra đời hài nhi, truyền thuyết là hút đủ thi khí sống sót, không rõ, được xưng là "Quan tài tử" .

            Cố Cửu từ hiện đại xuyên qua mà đến, nhập thân vào chết đi hài nhi trên thân, linh hồn không cách nào cùng nhục thân hoàn mỹ dung hợp, đầy người âm khí, là ác quỷ trong mắt vật đại bổ, chỉ có một mực làm việc tốt, tích lũy công đức, mới có thể vững chắc linh hồn, một mực sống sót.

            Thiệu Dật, trời sinh tự mang kim canh chi khí, quá mức dương cương bạo ngược, hại người hại mình, vì cân bằng thể nội kim canh chi khí, từ nhỏ đi theo đạo sĩ sư phụ cùng một chỗ khắp thế giới bắt quỷ, tụ âm khí.

            Đây là cái phu phu liên thủ bắt quỷ, làm việc tốt, tích lũy công đức tục mệnh cố sự.

            Nội dung nhãn hiệu: Linh dị thần tiên ma quái kỳ huyễn ma huyễn tình hữu độc chung ông trời tác hợp cho

            Lục soát chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Cố Cửu, Thiệu Dật vai phụ: Phương Bắc Minh

Bí thuật sư
            Tác giả: Chỉ tiêm đích vịnh thán điều

            Link: Đọc | Raw | QT

            Văn chương điểm tích lũy: 150,774,208

            Văn án:

            Y Ảnh vẫn cho rằng mình bình thường không có gì lạ, chỉ có danh tự tương đối đặc biệt.

            Thẳng đến hắn bị trịnh trọng mời đến ngành đặc biệt uống trà, tất cả mọi người không dám nhìn thẳng mặt của hắn, các đại nhân vật cúi đầu đối với hắn sử dụng tôn xưng.

            Y Ảnh nói: "Ta không phải cái gì bí thuật sư, gọi tên của ta là được rồi."

            Bọn hắn nói: "Biết tên của ngài về sau, chúng ta đều sẽ chết."

            "Từ hôm nay trở đi, xin ngài đem chính ngài làm là cao nhất tuyệt mật nội dung tiến hành bảo hộ, bao gồm ngài tên họ, dung mạo, thanh âm cùng thân phận."

            "Đại biểu quốc gia hướng ngài tạ lỗi, chúng ta không cách nào bảo hộ ngài, tiên sinh. Nhưng ngài bất kỳ yêu cầu gì, chúng ta đều sẽ hết sức thỏa mãn."

            Từ ngày đó bắt đầu, Y Ảnh có một cái thụ nguyền rủa tên.

            Biết tên hắn người, phải chết.

            Chú ý hạng mục:

            1. Kỳ huyễn huyền nghi, không mang linh dị chơi, chuyên chú lạnh đề tài một trăm năm.

            2. Phân loại không có lầm.

            3. Nhân vật chính là ghế sa lon bằng da thật, cp là mưa đạn tinh.

            Nội dung nhãn hiệu: Kỳ huyễn ma huyễn dị năng hiện đại giá không huyền nghi suy luận

            Lục soát chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Y Ảnh, Phi Liêm vai phụ: Câu Trần, Lâm Khả Sương cái khác: Bí thuật sư


Sky Blue Bobblehead Bunny