9/3/18

Tàng kiều


            Tác giả: Matcha a

            Link: Đọc | Raw | QT

            Văn chương điểm tích lũy: 106, 434, 768

              văn án

            Tại tất cả mọi người trong mắt,

            Chúc Sinh vừa là một con chim hoàng yến, cũng là một gốc dây tơ hồng.

            Hắn xinh đẹp mà yên tĩnh, tinh xảo mà yếu đuối,

            Nên nhận hết sủng ái.

            Nhưng mà có rất ít người biết, Chúc Sinh cũng không phải là như vậy vô hại:

            Hắn lã chã chực khóc chỉ vì làm cho người yêu thương, hắn mềm mại thuận theo chỉ là ra vẻ vô tội.

            Thậm chí tại sau khi chết năm năm ngoài ý muốn tiến vào công lược trò chơi,

            Chúc Sinh cũng không chút kiêng kỵ trêu chọc bản thân 4 cái công lược đối tượng.

            Nếu như mỗi một cọc yêu tha thiết chính là Chúc Sinh tội trạng,

            Tất cả lòng chiếm hữu, cố chấp, ghen ghét cùng tham lam đều do hắn mà ra,

            Đến chết mới thôi.

            Dùng ăn hướng dẫn:

            1. Giả · dây tơ hồng · thật · tâm cơ mỹ nhân thụ X hắc hóa giá trị Max tinh phân công.

            2. Không phải xuyên nhanh không phải xuyên nhanh, công là cùng một người.

            3. Cho Nhị Cẩu Tử [Pluto] cùng cơ hữu [ đoán chữ không nghe thấy ] thổ lộ QwQ tha thứ ta như vậy Tu Văn cuồng ma đồng thời không sợ người khác làm phiền đọc rất nhiều lần.

            4. Weibo @ matcha vô cùng ngọt.

            Nội dung nhãn hiệu: Hào môn thế gia hệ thống

            Tìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Chúc Sinh vai phụ: cái khác:

Hôm nay cũng đang cố gắng giấu ở thính tai

            Tác giả: Cố tranh

            Link: Đọc | Raw | QT

            Văn chương điểm tích lũy: 528, 245, 440

            Văn án:

            Tinh linh Tiểu Hoàng tử Kiều Thư Á, xuyên thành một cái tao khí mười tám tuyến ngôi sao,

            Hắn căng thẳng tai nhọn nhọn, muốn cố gắng đóng vai một cái nhân loại đứng đắn,

            Thế là hắn mỗi ngày xuyên quần thu, quần thu muốn kéo đến vòng eo trở lên, còn muốn mang công trường mũ cố gắng ngăn chặn lỗ tai không bị gió thổi chạy, mỗi ngày liền ăn hai màn thầu cố gắng để dành tiền tưởng rằng thật có thể mua được cổ máy thời gian đi về nhà. . .

            Thẳng đến có một ngày, thế giới nhà giàu nhất đột nhiên trở thành hắn fanboy!

            —— Tiểu Hoàng tử thành danh!

            Đọc dự cảnh:

            Lần đầu yêu đương tặc có tiền muộn tao công X thổ đi tức nhưng ngăn không được mỹ nhan thịnh thế thụ

            Vũ trụ vô địch tô, ấm áp hằng ngày lưu ~ không có gì khổ đại cừu thâm khảo giáo trí thông minh đồ chơi ~

            Nội dung nhãn hiệu: Giới giải trí ngọt văn sảng văn

            Tìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Kiều Thư Á, Cận Nghi Xuyên vai phụ: cái khác: Ngọt văn, giới giải trí


Con pháo thí này ta che lên! [ xuyên nhanh ]

            Tác giả: Tam thiên đại mộng tự bình sinh

            Link: Đọc | Raw | QT

            Văn chương điểm tích lũy: 2, 017, 437, 440

            Văn án:

              khổ đại cừu thâm pháo hôi công x hệ chữa trị thật · tiểu thiên sứ thụ

            Lục Đăng không phải pháo hôi, Lục Đăng sứ mệnh là cứu vớt pháo hôi.

            Tại thương nghiệp đánh cờ sa sút bại thương nhân, ở trường vườn bạo lực chìm xuống mặc thiếu niên, bị mạng lưới bạo lực bức thượng tuyệt lộ diễn viên, gánh vác lấy hiểu lầm đi hướng sinh mệnh cuối cùng vô danh người.

            Mỗi cái thế giới đều chỉ có một cái vai chính, thế là vận mệnh ẩn thân trong góc, hướng người vô tội nhô ra băng lãnh xúc giác.

            Có người trầm mặc, có người thỏa hiệp, có người không cam lòng, có người thành toàn.

            Dù sao cũng nên có người ôm lấy ôm bọn hắn.

            Cho nên Lục Đăng liền đi ôm.

            Sau đó người ta liền không buông tay.

              Lục Đăng: Cái kia. . . Ôm xong chưa? QAQ

            Đọc nhắc nhở:

            1v1, công đều là một người

            Nội dung nhãn hiệu: Trọng sinh hệ thống xuyên nhanh xuyên thư

            Tìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Lục Chấp Quang; Cố Uyên vai phụ: cái khác:

Sky Blue Bobblehead Bunny