8/7/18

Bị bách chuyển chức kiếm tu


            


            Tác giả: Miêu khấu

            Link: Đọc | Raw | QT

            Tấn Giang VIP2018. 7. 17 kết thúc

            Đương trước bị bắt giấu sổ: 62956

            Doanh dưỡng dịch sổ: 124431

            Văn chương vi tích phân: 884,330,560

            Văn án

            Phụ huynh đều là kiếm tu, tự thân kiếm đạo thiên phú cũng bất phàm, Diệp Vụ Trầm đương nhiên cũng trở thành một tên kiếm tu.

            Một lần bí cảnh thám hiểm, Diệp Vụ Trầm bị cưỡng chế bảng định Tiên Thiên chí bảo đàn Phục Hi.

            Đàn Phục Hi bá đạo, phệ chủ.

            Không muốn bị đàn Phục Hi thôn phệ Nguyên Thần, Diệp Vụ Trầm chỉ có một cái đường có thể đi, quăng kiếm sửa đàn.

            Tự này, Diệp Vụ Trầm bị bách chuyển chức, đi lên một cái không sửa đàn không được thánh liền phong ma không về đường!

            Nội dung nhãn: Tiên hiệp tu chân sống lại thăng cấp lưu đông phương huyền huyễn

            Tìm tòi chữ mấu chốt: Diễn viên: Diệp Vụ Trầm

Bọn họ đều nói trẫm là con rối


            


            Tác giả: Hạ đoan dương / niết u thủy

            Link: Đọc | Raw | QT

            Tấn Giang VIP2018. 07. 13 kết thúc

            Bị bắt giấu sổ: 7175

            Doanh dưỡng dịch sổ: 2276

            Văn chương vi tích phân: 90,706,936

            Văn án:

            Phục Ngọc là nam hạ Hoàng đế, đương nhiên, trên danh nghĩa là.

            Hắn không có binh quyền, cũng không thế nào dùng tới triều, cả ngày cùng bên người một tiểu thái giám pha trộn cùng một chỗ.

            Ở mỗ một ngày theo thông lệ bị ám sát bị tiểu thái giám liều mạng chết cứu trở về một cái mạng sau.

            Phục Ngọc cảm thán: Trẫm hoàn toàn không có toàn bộ, nếu như ngươi không là thái giám, trẫm nhất định lấy thân báo đáp.

            Tiểu thái giám cười, từ chối cho ý kiến.

            Thục Liêu rất nhiều năm sau, này người tái xuất hiện ở Phục Ngọc mặt trước, như trước là quen thuộc cười, lại nói:

            Mong rằng bệ hạ nói giữ lời, thực hiện hứa hẹn.

            Ngụy thái giám công vs con rối Hoàng đế thụ

            HE.

            Niên hạ! ! ! ! !

            Nội dung nhãn: Cung đình hầu tước tình hữu độc chung trời đất tác thành

            Tìm tòi chữ mấu chốt: Diễn viên: Phục Ngọc; Thương Lâm; phối hợp diễn: cái khác:

Nguyên soái hắn không đồng ý ly hôn


            


            Tác giả: Sơn hữu qua hề

            Link: Đọc | Raw | QT

            Tấn Giang VIP2018. 7. 22 kết thúc

            Đương trước bị bắt giấu sổ: 22497

            Doanh dưỡng dịch sổ: 8542

            Văn chương vi tích phân: 224,589,152

            Văn án:

            Lâm Kính Tri và Nguyên soái tự kết hôn sau liền chưa từng gặp mặt.

            Biết được Nguyên soái có trong lòng người, ở người sau tận tình khuyên bảo hạ, Lâm Kính Tri lựa chọn ly hôn.

            Nhân một năm không có cùng phòng ghi lại, hệ thống phán định ly hôn hiệp nghị thông qua.

            Hiệp nghị thông qua hạ một giây, địch tinh đại bản doanh liền bị nổ tan

            Hiệp nghị thông qua thứ chín một tiểu lúc, Nguyên soái đứng ở Lâm Kính Tri mặt trước

            Thấp tình thương cấm dục viện nghiên cứu sĩ thụ x phúc hắc chó săn hí tinh nguyên soái công trạm canh gác hướng cp

            Không ngược, cẩu huyết ngọt bính văn ~~

            1v1

            ps: Cường điệu một lần, bài này tương lai không tưởng không tưởng không tưởng không tưởng! Bất luận cái gì giả thiết thỉnh không muốn lấy hiện đại tiêu chuẩn đại nhập cảm ơn! Cúc cung!

            Nội dung nhãn: Cường cường nghiệp giới tinh anh tương lai không tưởng thoải mái văn

            Tìm tòi chữ mấu chốt: Diễn viên: Lâm Kính Tri phối hợp diễn: cái khác:

Ngoài ý muốn mang thai


            


            Tác giả: Điềm tức chính nghĩa

            Link: Đọc | Raw | QT

            Tấn Giang VIP2018. 7. 23 kết thúc

            Đương trước bị bắt giấu sổ: 22002

            Doanh dưỡng dịch sổ: 4686

            Văn chương vi tích phân: 252,265,104

            Văn án:

            Trước hôn sau yêu văn.

            Trầm Minh Xuyên và Ôn Nhiên là nổi danh mô phạm phu phu.

            Bá đạo tổng tài và một đường sao kim tiêu phối, ra vào thành đôi, tiện sát người bên cạnh.

            Nhưng tiên ít có người biết, bọn họ kỳ thực chỉ là hiệp nghị kết hôn, bởi vì hắn các một tính lãnh đạm, một chỉ hôn chứng, bị nhà trong thôi e rằng nại, bị bách "Kết hôn" .

            Vốn tưởng rằng loại này công chúng mặt trước tú ân ái, tư hạ trong hỗ không quấy nhiễu nhàn nhã đi chơi vừa lòng cuộc sống hội thiên trường địa cửu, thẳng đến có một ngày, Ôn Nhiên ngoài ý muốn mang thai. . .

            Trầm Minh Xuyên: "Hỉ làm cha? !"

            Ôn Nhiên: "Hỉ em gái ngươi, hài tử là của ngươi."

            Trầm Minh Xuyên: "Nói bậy, lão tử tính lãnh đạm."

            Ôn Nhiên: "Ha ha!"

            Bài này nam tính nhưng sinh con không tưởng giả thiết, không cần để ý khoa học không khoa học, cái này giả thiết nguyên vốn không có khoa học tính mà nói

            Nội dung nhãn: Sinh con yêu đương hiệp ước vòng giải trí ngọt văn

            Tìm tòi chữ mấu chốt: Diễn viên: Ôn Nhiên, Trầm Minh Xuyên phối hợp diễn: Kỷ Thừa An, Tần Tử Ngạn, Trầm phụ Trầm mẫu, Hạ Diệp chờ một chút chờ cái khác: Khế ước kết hôn


Tiểu đáng thương thao tác sổ tay [ xuyên nhanh ]


   Tác giả: Đường vĩ suất

   Link: Đọc | Raw | QT

   Tấn Giang VIP2018. 7. 11 kết thúc

   Đương trước bị bắt giấu sổ: 44664

   Doanh dưỡng dịch sổ: 35405

   Văn chương vi tích phân: 1,229,625,600

   Văn án:

   Hà Thanh là một tiểu đáng thương. Bị khi dễ, bị lừa gạt, bị lừa tài lừa sắc lừa tình cảm.

   Hắn thiện lương, hắn đơn thuần, quả thực liền là một ra nước bùn mà không nhuộm thanh thuần không làm bộ. Liền tính là ngược tra, cũng muốn làm bộ đáng thương ngược!

   Thẳng đến kết thúc nhiệm vụ, tra tra bị ngược hoài nghi đời người, sống không bằng chết.

   Thực * thực nhân hoa * Hà Thanh mỹ tư tư ôm vi tích phân, đón bắt đầu hạ một đoạn tiểu đáng thương thế giới.

   * dùng ăn chỉ nam (bao hàm tiểu thế giới be he ngọt độ)

   * ngốc nghếch vô ăn khớp

   * tam quan không thế nào chính!

   * cẩu huyết món thập cẩm, chương chương Tu La tràng!

   * tưởng nhìn tô thoải mái ngọt ngọt thế giới thỉnh nhìn nghỉ phép thế giới nga sao sao sao đát

   1: Tổng tài ba ba x đáng thương tiểu bạch thỏ -be ngược độ ba khỏa tinh

   2: Vợ bạn không nhưng hí -be ngược độ ngũ khỏa tinh

   3: Đáng thương tiểu thiếu gia -be băng vật mua

   4: Ta moi tim tình người -be ngược độ tứ khỏa tinh

   5: Nghỉ phép thế giới không đáng thương -he ngọt độ ngũ khỏa tinh

   6: Tiểu đáng thương, cưỡng chế yêu -be ngược độ hai khỏa tinh

   7: Đáng thương tiểu nhân ngư -be ngược độ một viên tinh

   8: Nhân thê tiểu đáng thương -be ngược độ hai khỏa tinh

   9: Nghỉ phép thế giới meo meo thiếu niên -he ngọt độ ngũ khỏa tinh (hầu ngọt cao có thể)

   10: Đáng thương tiểu câm điếc -be ngược độ hai khỏa tinh

   11: Tiểu đáng thương, dưỡng thành hệ -he ngọt độ tứ khỏa tinh

   12: Hắn quỷ tình người -be ngược độ ba khỏa tinh, hù dọa người luỹ thừa hai khỏa tinh (sợ quỷ lầm vào)

   13: Ta đem ngươi đương cậu cả ngươi lại tưởng -he ngọt độ tứ khỏa tinh

   14: Chim hoàng yến nhưng đáng thương -be ngược độ hai khỏa tinh

   15: Tất cả mọi người thích kẻ lỗ mãng -be ngược độ linh khỏa tinh đang ở tào doanh lòng đang hán, mặc dù là be toàn bộ hành trình ngọt

   Kết thúc chương kết: Thế giới hiện thật (mạt thế)-he

   Nội dung nhãn: Hệ thống xuyên nhanh

   Tìm tòi chữ mấu chốt: Diễn viên: Hà Thanh phối hợp diễn: Các giới đại lão cái khác: Xuyên nhanh, tô thoải mái

Ấu tể bảo dưỡng hiệp hội   Link: Đọc | Raw | QT 

   Tác giả: Tửu hĩ

   Tấn Giang VIP2018. 7. 9 kết thúc

   Đương trước bị bắt giấu sổ: 109254

   Doanh dưỡng dịch sổ: 530825

   Văn chương vi tích phân: 3,205,378,816

   Văn án

   Tạ Loan đã từng tin tưởng khoa học, thẳng đến một viên "Lưu Tinh" đập phải hắn sân nhà trong, cho hắn mạnh mẽ bảng định một cứu vớt thế giới anh hùng kịch bản

   Nhất lừa tình là, kịch bản còn không án bình thường mô tip đi

   Người khác là xuyên việt đi làm siêu cấp anh hùng, đến hắn này, tựu thành sảng khoái siêu cấp cô bảo mẫu

   Thế là tay trái nâng lên một bản ấu tể bách khoa , tay phải cầm tiểu sữa bình cho ghé vào chân của mình thượng ấu tể đút sữa, Tạ Loan đại đại hôm nay cũng đang cố gắng cứu vớt thế giới

   Xem nêu lên - hằng ngày hướng trị hết tiểu manh văn

   Nội dung nhãn: Tình hữu độc chung xuyên việt thời không ngọt văn thoải mái văn

   Tìm tòi chữ mấu chốt: Diễn viên: Tạ Loan phối hợp diễn: Yayi

Sky Blue Bobblehead Bunny