7/26/18

Giải dược


   Giải dược

   Tác giả: Vu triết

   Link: Đọc online | Raw | QT

   Tấn Giang VIP2018. 7. 7 kết thúc

   Đương trước bị bắt giấu sổ: 133515

   Doanh dưỡng dịch sổ: 398775

   Văn chương vi tích phân: 4,875,426,816

   Văn án

   Ngươi là giải dược, bệnh liếm liếm. HE.

   Diễn viên: Giang Dư Đoạt, Trình Khác

   Kim kim. gif tác phẩm giản bình

   Bị đuổi ra khỏi nhà đại thiếu gia Trình Khác, bởi vì hé ra mình nhưng vào thùng rác trong bách nguyên tiền giá trị lớn, cùng người vung tay, sau đó thu được đến từ đối thủ hé ra yên xác giấy danh thiếp, mà trong lúc vô ý mướn hạ phòng ở, chủ cho thuê nhà chính là yên xác giấy danh thiếp chủ nhân. Từ đây sinh hoạt tự gánh vác năng lực cấp mười bị thương tàn phế Trình Khác và đầy người phỉ khí tam ca Giang Dư Đoạt chi gian không ngừng xung đột, hai người không hòa thuận duyên phận từ đây bắt đầu. Theo dần dần gia tăng tiếp xúc, Giang Dư Đoạt phát hiện việc nhà phế vật Trình Khác dĩ nhiên là một tranh cát cao thủ, đối với hắn tràn ngập tò mò, mà Giang Dư Đoạt không ngừng tránh né "Bọn họ" và mê vậy quá khứ, cũng làm cho Trình Khác rơi vào mê man. Tác giả dùng tế nị miêu tả, sinh động lập thể địa khắc ra đám tính cách bất đồng, bối cảnh bất đồng nhân vật, bị người nhà phủ định lại lòng mang ôn nhu phế vật Trình Khác, mặt ngoài kiêu ngạo thỉnh thoảng hài tử tức giận Giang Dư Đoạt, đối với bằng hữu trung thành và tận tâm cười liêu chồng chất Tổng hộ pháp trần khánh, mà buông lỏng ngôn ngữ cũng làm cho người không lúc ôm bụng cười. Theo tình tiết thôi vào, không ngừng hiện lên bí ẩn cũng làm cho người khẩn cấp tưởng muốn tìm tòi nghiên cứu đáp án, đang mong đợi thấy hai cái hoàn toàn đến từ bất đồng thế giới người cuối cùng làm sao tiến tới với nhau.

Sky Blue Bobblehead Bunny