6/1/18

Chương 25 - HƯCC

Bạn Điềm đi thực tập được 2 tuần rồi mọi người ạ, mới tuần đầu còn phè phỡn edit này nọ được, vậy mà qua tuần này mới hay tin là sang tuần sau phải báo cáo. Bạn Điềm có làm ăn đàng hoàng đâu mà báo cáo gì được, vậy nên bạn Điềm sẽ vắng mặt cho tới khi nào thực tập xong sẽ về edit truyện cho mọi người đọc tiếp nha 💙

Chương 25: Cổn biến thân thiếu niên và Thượng tướng


            Không nói đến Võ Đại Võ Nhị nóng lòng muốn thử chuẩn bị nhô ra đã kinh ngạc đến ngây người. 
Sky Blue Bobblehead Bunny