5/22/18

Chương 24 - HƯCC


Chương 24: Quỷ quái báo thù gặp phải hỏa thiêu


           
            "Nếu ăn nướng, có thể ăn ổ ổ vàng không?" Nhóc con ở đằng sau không ngừng kêu một cách non nớt, y như một tiểu dính người tinh vậy. 
Sky Blue Bobblehead Bunny