5/9/18

Chương 22 - HƯCC


Chương 22: Lần đầu Thượng tướng và Cổn Cổn câu thông            Mạc Cổn Cổn ngồi phịch trên ổ ổ vàng ăn không ngừng, đôi mắt nhỏ nhắn cứ đảo quanh, Đại Quái Vật đang làm gì vậy nha.

Sky Blue Bobblehead Bunny