4/27/18

Chương 21 - HƯCC

Chương 21: Cổn Cổn biến thân là hoa mắt sao


            Mặt Lục Kiêu Kỳ không biểu tình, trong bóng đêm anh vươn tay ra, khẽ vuốt Tiểu Gấu Trúc Đoàn Nhi. 
Sky Blue Bobblehead Bunny