3/31/18

Chương 15 - HƯCC


Chương 15: Biến thân và gặp mặt Thượng tướng 


            Mạc Cổn Cổn thương tâm gần chết, qua một hồi lâu, nhóc vẫn cảm thấy rất lạnh rất xấu rất đói. 

Chương 14 - HƯCC


Chương 14: Cổn khóc ròng vì biến thành người không lông


            So sánh với Đại Quái Vật, tâm tình Mạc Cổn Cổn vẫn không tốt lên được, ỉu xìu xìu ngồi phịch trên đệm nhỏ, tay cầm búp măng, giấu bụng nhỏ xấu xí của mình xuống dưới, không để cho người khác nhìn thấy.
Sky Blue Bobblehead Bunny