2/24/18

Chương 8 - HƯCC

Chương 8: Lần đầu Cổn Cổn biến thành hình người


            Mạc Cổn Cổn được cưng mà sợ, thân thể lùi về phía sau, cặp mắt đen láy lộ ra vẻ không hiểu.

Sky Blue Bobblehead Bunny