2/9/18

Chương 2 - HƯCC

Chương 2: Lần đầu Thượng tướng và Cổn Cổn gặp mặt


            Từ khi bị quái vật dọa đến mức phải bỏ chạy về thụ động, Mạc Cổn Cổn thành thật 3 ngày, ăn gần như cạn sạch đống mỹ thực nhóc đã cất công giấu diếm.
Sky Blue Bobblehead Bunny