1/22/18

Chương 24 - HDNĐM (H)

Thông báo nho nhỏ: Kể từ bộ sau Điềm sẽ post truyện song song bên này với bên wordpress luôn. Do kỳ này cái đồ án của Điềm có liên quan tới wordpress, nên Điềm sẽ tái sinh nhà cũ bên wordpress để tiện cho việc quậy phá học hành của mình =)) Hãy cùng chào đón nhà cũ mới xây lại của Điềm nhá mọi người =)))))))))
Về bộ mới Điềm dự định sẽ edit, lúc trước có nói edit xong bộ này thì sẽ làm bộ sủng vật, cơ mà không biết sao Điềm edit bộ đó không nổi nữa, nên thay vào đó là một bộ khác mà em thụ cũng là động vật nha. Bộ này em thụ cute lắm, mới ra được 70 chương thôi cơ mà Điềm đã nhảy hố rồi, nên định edit cho mọi người nhảy theo chung ヾ(。・ω・。)

Chương 24


            Trương Đình Nhung làm bộ đi qua đi lại trong phòng, sau đó dừng chân tại món đồ lớn nhất nằm ở giữa phòng đồng thời món đồ bắt mắt nhất —— bên cạnh bàn làm việc. 
Sky Blue Bobblehead Bunny