12/25/18

Địa Cầu online

            Tác giả: Mạc thần hoan

            Văn chương điểm tích lũy: 6,408,796,672

            Văn án

            Nửa năm trước, đến hàng mấy chục ngàn màu đen hư ảnh tháp lớn xuất hiện tại toàn cầu các nơi, lơ lửng thành chợ trên không. Nhà hóa học, nhà vật lý học, tôn giáo. . . Toàn bộ bó tay toàn tập.

            Nửa năm sau, mọi người quen thuộc, không còn quan tâm nó.

            Đường Mạch có một ngày trông thấy một con côn trùng có cánh đụng phải hư ảnh tháp đen, không có xuyên thấu quá khứ.

            Ngày hôm sau, một đạo nhi đồng thanh âm thanh thúy hướng toàn nhân loại tuyên bố thông báo ——

            leng keng! Năm 2017 ngày 15 tháng 11, địa cầu online.

            Phó Văn Đoạt × Đường Mạch

            Tháp đen tam đại thiết luật ——

            hết thảy giải thích về tháp đen tất cả.

            6 điểm -18 điểm là trò chơi thời gian.

            mời tất cả người chơi cố gắng công tháp.

            Nội dung nhãn hiệu: Cường cường vô hạn lưu sảng văn thăng cấp lưu

            Tìm tòi chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Đường Mạch, Phó Văn Đoạt vai phụ: cái khác: Sinh tồn lưu, vô hạn lưu, bàn tay vàng

            Link: Đọc | Raw | QT

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny