9/3/18

Tổ truyền tay nghề


            Tác giả: Nhập loạn

            Link: Đọc | Raw | QT

            Văn án:

            Từ nông thôn đến Ngụy Chi Hòa tiếp thu gia gia để đó không dùng trong thành nhiều năm tiệm sửa chữa.

            Kế thừa gia gia tay nghề hắn cái gì cũng biết tu, cái gì đều có thể sửa.

            Chỉ bất quá, hắn không phải sửa chữa vật, mà là sửa chữa yêu.

            Ở trong thành về sau, Ngụy Chi Hòa phát hiện trong thành yêu căn bản không thể ăn.

            Một đời đại yêu Cố Lâm mỗi ngày lo lắng: Bạn trai thực đơn thượng, lại có tên của nó!

            PS: Sảng văn, không ngược, HE.

            Chú ý hạng mục:

            1, vai chính từ nhỏ cùng yêu sinh hoạt chung một chỗ, tam quan cùng người bình thường không quá đồng dạng.

            2, tình cảm hí chưa nóng.

            3, xin miễn thượng cương online, xin miễn nhân thân công kích.

            4, như đọc truyện quá trình bên trong có nghi hoặc, mời xem thứ 1 đầu.

            Nội dung nhãn hiệu: Linh dị thần tiên ma quái sảng văn

            Tìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Ngụy Chi Hòa, Cố Lâm vai phụ: cái khác: Sảng văn, hai mươi loạn

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny