9/7/18

Tinh tế hí tinh meo
            Tác giả: SJ giảo nhi

             Link: Đọc | Raw | QT

            Văn chương điểm tích lũy: 129,671,160

            Văn án:

            Đây là một cái báo đen nhận lầm vợ chủng loại bi thương chuyện xưa. .

            Vốn cho rằng đồng xuất một loại, chậm rãi dưỡng thành, ai ngờ nuôi mấy năm đều không có nuôi lớn _(:з" )_

            Tuổi trẻ Tướng quân không thể không thừa nhận mình mắt vụng về, liếm láp nghĩ leo đến trên trán mình đoàn thành một đoàn mèo đen nhỏ, mặt không biểu tình, nội tâm lại là hỉ tư tư. . .

            Lông nhung khống Tướng quân VS họ mèo quân sư

            Trời xui đất khiến báo biểu diễn hệ Vân Hủ Dao cảm thấy đến đều tới ~ trước tiên ở giới giải trí vớt một phiếu lại đi làm mình nghề cũ đi. _(:з" )_

            Nội dung nhãn hiệu:

            Tìm tòi chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Vân Hủ Dao Eliot vai phụ: cái khác:


No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny