9/3/18

Tàng kiều


            Tác giả: Matcha a

            Link: Đọc | Raw | QT

            Văn chương điểm tích lũy: 106, 434, 768

              văn án

            Tại tất cả mọi người trong mắt,

            Chúc Sinh vừa là một con chim hoàng yến, cũng là một gốc dây tơ hồng.

            Hắn xinh đẹp mà yên tĩnh, tinh xảo mà yếu đuối,

            Nên nhận hết sủng ái.

            Nhưng mà có rất ít người biết, Chúc Sinh cũng không phải là như vậy vô hại:

            Hắn lã chã chực khóc chỉ vì làm cho người yêu thương, hắn mềm mại thuận theo chỉ là ra vẻ vô tội.

            Thậm chí tại sau khi chết năm năm ngoài ý muốn tiến vào công lược trò chơi,

            Chúc Sinh cũng không chút kiêng kỵ trêu chọc bản thân 4 cái công lược đối tượng.

            Nếu như mỗi một cọc yêu tha thiết chính là Chúc Sinh tội trạng,

            Tất cả lòng chiếm hữu, cố chấp, ghen ghét cùng tham lam đều do hắn mà ra,

            Đến chết mới thôi.

            Dùng ăn hướng dẫn:

            1. Giả · dây tơ hồng · thật · tâm cơ mỹ nhân thụ X hắc hóa giá trị Max tinh phân công.

            2. Không phải xuyên nhanh không phải xuyên nhanh, công là cùng một người.

            3. Cho Nhị Cẩu Tử [Pluto] cùng cơ hữu [ đoán chữ không nghe thấy ] thổ lộ QwQ tha thứ ta như vậy Tu Văn cuồng ma đồng thời không sợ người khác làm phiền đọc rất nhiều lần.

            4. Weibo @ matcha vô cùng ngọt.

            Nội dung nhãn hiệu: Hào môn thế gia hệ thống

            Tìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Chúc Sinh vai phụ: cái khác:

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny