9/21/18

Ngự quỷ
            Tác giả: Mộc sanh

            Link: Đọc | Raw | QT

            Văn chương điểm tích lũy: 112,881,928

            Văn án

            Ngày nào đó, rốt cục chịu nhận về Phương Hạ bà nội đối với hắn nói,

            Nhà chúng ta có một con tổ truyền lệ quỷ, ngươi trở về kế thừa một chút.

              nhập hố lược thuật trọng điểm

            1, bối cảnh giá không, linh dị thần tiên ma quái, đơn thuần hư cấu.

            2, « qua giới » hệ liệt văn, có thể đơn độc dùng ăn.

            3, cp Phù Cận (công)x Phương Hạ (thụ), không cần đứng sai.

            4, không khủng bố, người quan điểm.

            Nội dung nhãn hiệu: Linh dị thần tiên ma quái tình hữu độc chung hiện đại giá không đông phương huyền huyễn

            Tìm tòi chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Phương Hạ, Phù Cận

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny