8/3/18

Phùng lang thời khắc


   Tác giả: Lữ thiên dật

   Link: Đọc | Raw | QT

   Tấn Giang VIP2018. 7. 15 kết thúc

   Cất dấu sổ: 65404

   Doanh dưỡng dịch sổ: 87068

   Văn chương vi tích phân: 1,338,488,960

   Văn án

   Cường công nhược thụ vườn trường văn.

   ( hoa trọng điểm: Nhược thụ )

   Có một con tu luyện thành người bạch thỏ tinh ở trung học làm lão sư.

   Bởi vì tu luyện được rất nghiêm túc, sở dĩ bạch thỏ tinh có thể hoàn mỹ ẩn dấu yêu khí.

   Có một ngày, thỏ lão sư phụ trách ban trong chuyển tới một người học sinh mới. Học sinh chuyển trường là lang tinh, thể dục đặc trường sinh, anh tuấn cao lớn, gia cảnh ưu việt, nhưng mà lang tính vị trừ, kiêu ngạo bất hảo, suốt ngày gây chuyện thị phi, không học tập cho giỏi, cũng không hảo hảo tu luyện, lang phụ mẫu đều sầu bạch mao.

   Bởi vì tu luyện tổng trộm lười, tiểu hôi lang sẽ không ẩn dấu yêu khí, lần đầu tiên gặp mặt liền bị thỏ lão sư xuyên qua thân phận.

   Bạch thỏ gặp gỡ hôi lang, bản năng trong sợ hãi khắc phục không, sở dĩ thỏ lão sư đặc biệt sợ, một nhìn thấy tiểu hôi lang liền sợ đến chân mềm. . .

   ( tiểu kịch trường )

   Tiểu lang rất phản nghịch, đánh nhau trốn học không hảo hảo giao bài tập, bạch thỏ lão sư vi đối học sinh phụ trách kiên trì đem tiểu lang gọi vào phòng làm việc phát biểu, huấn trứ huấn trứ mình liền hù dọa khóc, vừa sợ lại ủy khuất.

   Lang thiếu niên: "%(#*(#@. . . Lão sư ngươi đừng khóc a, ta sai, ta sau này không trốn khóa hảo hảo làm bài tập thành sao đừng khóc đừng khóc. . ."

   ( thuộc tính vừa xem + gỡ mìn, cầu nhìn một hạ, tránh cho thải lôi. )

   1, ngốc bạch ngọt + niên hạ + cường công nhược thụ + hỗ sủng lệch công cưng chiều thụ + thụ thị giác nhiều công thị giác + phi hiện thực hướng đồng thoại phong

   Hoa trọng điểm: Mềm manh nhược thụ, nhược thụ, yếu ~~~~ thụ ~~~~~~~!

   Theo ta độc, nhật nga yếu. Ta yêu nhược thụ một vạn năm, lôi người thận nhập

   2, công lưu qua cấp, khúc dạo đầu lúc cao nhị, tuổi 18 tuổi, trưởng thành người.

   3, công là học sinh, thụ là lão sư, niên hạ.

   4, càng thêm tỉ mỉ gỡ mìn nhưng tố thấy chương 1: "Tác giả có lời", sau này xin gọi ta sách đạn chuyên nhà, hoặc là tuyệt địa cầu sinh nghệ thuật biểu diễn nhà, cảm ơn ~

   ( một thanh minh: Cái này não động là 2017 năm 3 nguyệt ở weibo thượng ban bố, chỉ là 2018 năm mới chánh thức viết. Ta nghĩ bạch thỏ hôi lang cp là cực độ thường gặp tổ hợp, không có sáng tạo độc đáo tính, ai cũng có thể viết, nhưng vi phòng ngừa nhưng có thể hiểu lầm, còn nói là một hạ ta phát não động mới bắt đầu thời gian, đi ta weibo sưu then chốt từ "Lão sư" tức nhưng thấy nguyên não động, weibo id "A dật ____" )

   Nội dung nhãn: Niên hạ ngọt văn vườn trường

   Tìm tòi chữ mấu chốt: Diễn viên: Lang Tĩnh Phong, Bạch Nguyễn phối hợp diễn: cái khác:

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny