5/7/17

Chương 107 - MTNDQChương 107: Người quen


Giải thưởng Kim Lư có sức ảnh hưởng rất lớn ở Châu Á, là buổi lễ trao giải long trọng của cả Châu Á, bởi vậy, phàm là những người cách đó không xa đều sẽ đến xem náo nhiệt. 
Sky Blue Bobblehead Bunny