4/10/17

Chương 92 - MTNDQ


Chương 92: Để lộ bí mật


Không ai hiểu rõ Chung Nghi Bân hơn Sở Khâm, mặc dù tính tình của anh có hơi thiếu gia một chút, nhưng bản thân lại không xấu. Từ nhỏ anh đã tiếp nhận gia giáo nghiêm khắc, ngoại trừ tính cách hoan thoát xíu, bản chất cũng không khác đại ca Chung gia là bao, anh là một thân sĩ ôn hòa tự hạn chế. 
Sky Blue Bobblehead Bunny