1/23/17

Chương 48 - MTNDQ


Chương 48: Trò chơi


"Á ——" Nghe được một câu trầm thấp đầy truyền cảm này của Mộ Thần, khán giả dưới đài kích động không ngừng thét chói tai. 
Sky Blue Bobblehead Bunny