1/16/17

Chương 44 - MTNDQ


Chương 44: Cứu người


"Hửm?" Tống Tiêu vốn là nhà sản xuất của Cảnh Hoằng Thịnh Thế , tự nhiên là sẽ biết nam số 2 Kiều Tô này rồi, khi nghe thấy Sở Khâm nói, cậu ta cũng quay đầu sang nhìn. 
Sky Blue Bobblehead Bunny