1/9/17

Chương 40 - MTNDQ


Chương 40: Xảy ra chuyện


Hôm sau, Chu Tử Mông đã bị cảnh sát bắt đi. Bởi vì hôm qua bị dọa đến không nhẹ, ban ngày ả không dám ở nhà một mình, liền đi đến công ty với ba Chu, kết quả cảnh sát liền trực tiếp tìm tới công ty. 
Sky Blue Bobblehead Bunny