12/23/16

Chương 25 - MTNDQ


Chương 25: Âm mưu


   Sở Khâm đang ngồi trên ghế đối diện bàn làm việc, chậm rãi uống trà, nghe trưởng đài dong dài, cậu cũng không ngắt lời, chỉ rũ mắt nhìn lá trà trong tách. Bích loa xuân uốn uốn lượn lượn, chậm rãi bung ra trong nước trà. 
Sky Blue Bobblehead Bunny