12/21/16

Chương 24 - MTNDQ


Chương 24: Công ty


   Nam nhân phía làm người nhận, nếu làm nhiều quá sẽ không tốt cho cơ thể. Lúc trẻ còn chưa cảm nhận được, thêm vài năm nữa sẽ xuất hiện vấn đề này vấn đề kia. Mỗi lần Chung Nghi Bân ra nước ngoài công tác đều sẽ mang các loại tinh dầu bão dưỡng về, thấy thứ gì tốt cũng đều thử một lần. Cuối cùng phát hiện được một công ty Pháp bán hàng hiệu nổi tiếng, có một hãng bí mật chuyên môn làm về lĩnh vực này, hiệu quả của sản phẩm cũng là tốt nhất, nên anh vẫn luôn mua hàng của hãng này. 
Sky Blue Bobblehead Bunny