7/20/16

Chương 57 - TTKSCBD


Chương 57: Acc clone của Cố tổng rất cấp lực


Làm một công tinh anh • yêu vợ • thứ thiệt, tuy rằng trong lòng Cố tổng đặc biệt không muốn, nhưng trước sau gì vẫn không chống lại nổi đôi mắt nhỏ nhắn van xin của vợ! Thế là cuối cùng anh vẫn xức hiện tại hiện trường của đêm cuồng hoan!
Sky Blue Bobblehead Bunny