7/15/16

Chương 50 - TTKSCBD

Chủ nhật sẽ post 5 chương nha = 3 =

Chương 50: Nương nương giữa đường cười tràng


Cười tràng: là một danh từ riêng chỉ diễn viên đang diễn lại thoát ly tình tiết với nhân vật mà bật cười, phá hủy tính chân thực và nghiêm túc của sân khấu nghệ thuật
Sky Blue Bobblehead Bunny