7/10/16

Chương 43 - TTKSCBD


Chương 43: Hình như có người nghiêm túc rồi


Thứ sáu vào lúc sắp tan tầm, trong sân của công ty treo một cái băng rôn đỏ chói, chào mừng các đồng nghiệp đi du lịch về!
Sky Blue Bobblehead Bunny