7/6/16

Chương 41 - TTKSCBD


Chương 41: Đệ đệ nửa đêm gặp tình lang


Hôm nay sau khi tan tầm, Cố Khải không có lái xe của mình, cũng không có đón xe, mà lại dẫn vợ lên... tàu điện ngầm! 
Sky Blue Bobblehead Bunny