6/26/16

Chương 85 - MTTSCPKDTN


Chương 85 (Phiên ngoại quân): Cá mè một lứa (playboy x và thiếu niên trung nhị)


Trung nhị: dạng mình làm gì cũng đúng, mình là nhất, hay chứng tỏ bản thân tài giỏi của mấy bé bước vào độ tuổi dậy thì ấy
Sky Blue Bobblehead Bunny