6/5/16

Chương 73 - MTTSCPKDTN


Chương 73


     Theo như lời Mã Siêu nói, chế độ của đội ngũ Sở gia khá tốt, mà giữa lúc người bình thường lựa chọn xem nên đăng ký vào tiểu đội dị năng giả nào cũng sẽ tương đối quan tâm đến điểm ấy, thế nhưng lúc nói đến tiểu đội dị năng giả của Lữ gia lại chỉ nói một câu mọi người đều biết có hậu trường vững chắc, có thể thấy được nội bộ của cái tiểu đội này không được tốt lắm. Hoặc là nên nói, đội ngũ này cũng không được lòng dân, không có nhân duyên tốt.
Sky Blue Bobblehead Bunny