6/1/16

Chương 71 - MTTSCPKDTN


Chương 71


     Qua lời kể của Dư Sâm thì được biết, sau khi y gặp chú hai Dịch liền bị dẫn tới căn cứ nghiên cứu thực nghiệm, dù sao y cũng am hiểu mấy cái thứ chai chai lọ lọ, sẽ không cảm thấy khổ cực gì, chỉ là chỗ làm việc không cùng một khu với chú hai Dịch, bình thường hai người cũng không gặp nhau được bao nhiêu lần.
Sky Blue Bobblehead Bunny