5/30/16

Chương 70 - MTTSCPKDTN


Chương 70 (Phiên ngoại quân): Hằng ngày – 1


     (Trước mạt thế)

     An Thần tắm rửa xong, chỉ quấn một cái khăn tắm ngang hông liền đi ra ngoài, tóc vẫn còn đọng lại không ít nước, sau đó nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì sẽ thấy được thân ảnh của Dịch Hạo Thiên ở trong phòng.
Sky Blue Bobblehead Bunny