7/13/19

Y ăn không lo


            Tác giả: Thanh miêu đoàn

            Văn chương điểm tích lũy: 450,063,680

            Văn án:

            Sau khi chết xuyên qua hiện đại Trung y Dư Cẩm Niên đang làm việc vặt khoảng cách, định ra ba cái nhân sinh mục tiêu:

            1, quý trọng sinh mệnh, hưởng thụ sinh hoạt.

            2, khai gia y quán, truyền thừa gia học.

            3, kiếm tiền, thành thân, cưới cái đáng yêu vợ.

            Trăm năm về sau, Dư Cẩm Niên cùng bọn đồ tử đồ tôn hồi ức quá khứ, cao hứng phi thường cái này ba cái nhân sinh mục tiêu đều viên mãn đạt thành, chỉ bất quá. . .

            Y quán là nổi tiếng thiên hạ ngự tứ dược thiện lâu, vợ là nổi tiếng thiên hạ cao lãnh mỹ nam tử.

            Ân, thật đáng mừng.

              ấm áp nhắc nhở :

            1. Bề ngoài lạnh lùng nội tâm ôn nhu ốm yếu công tử công X Trung y thế gia xuất thân nghiêm túc cố gắng cơ linh thụ

            2. Bài này thứ nhất nội dung quan trọng là sủng sủng sủng, thứ nhất tôn chỉ là ăn ăn ăn! Trong đêm nhìn đói hoàn toàn không chịu trách nhiệm! 1V1, HE, không đứng đắn đứng đắn ngọt sủng văn.

            3. Bài này liên quan đến Trung y cùng dược thiện, triều đại không tưởng đại lượng hư cấu, nhìn cái việc vui

            Nội dung nhãn hiệu: Áo vải sinh hoạt làm ruộng văn mỹ thực ngọt văn

            Tìm tòi chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Dư Cẩm Niên Quý Hồng vai phụ: cái khác: Xuyên qua, Trung y, dược thiện, mỹ thực, trọng sinh

            Link: Đọc | Raw | QTNằm thắng            Tác giả: Vụ thập

            Văn chương điểm tích lũy: 1,407,918,080

            Văn án:

            Y Ký Minh là cái diễn viên, tuổi nhỏ thành danh, đã quá khí ba lần.

            Hoắc Lâu là cái phú nhị đại, mặt đẹp chân dài đang lúc đỏ. Làm tân tấn đỉnh cấp lưu lượng, bị người đối diện đào ra hắn trung nhị lúc truy tinh hắc lịch sử, công khai tử hình. —— các loại cầu vồng cái rắm, điên cuồng thổi phồng Y Ký Minh; còn vì Y Ký Minh vượt mọi chông gai, tại trong diễn đàn bóp hơn vạn trượng cao lầu; thậm chí lưu lại qua "Ta tiến giới giải trí, chính là vì Y Ký Minh" não tàn phỏng vấn.

            Y Ký Minh cứ như vậy không hiểu, cá muối lại lại lại xoay người.

            Nghiêm túc diễn kịch, nhân sinh cứng rắn hạch người chơi diễn viên thụ X một lòng truy tinh, chính là không làm việc đàng hoàng thiểu năng công

            Lôi manh tự do:

            1. Niên hạ, chủ thụ, tô sảng ngọt.

            2. Công thụ tuổi tác chênh lệch tại năm sáu tuổi tả hữu.

            3. Sẽ dính đến một chút hoàn toàn không chuyên nghiệp, cơ bản nói mò nhạt phấn vòng sinh thái, đi truyện cổ tích đáng yêu gió, cùng hiện thực có khác biệt.

            4. Hiện đại không tưởng, khoa học kỹ thuật cây vi diệu khác biệt, công thụ đều không nguyên hình, xin chớ thay vào hiện thực.

            5. Văn là tác giả nhà mèo viết cộc! ⊙ω⊙

            6. Khó chịu người mời đi vòng, cảm kích khôn cùng.

            Link: Đọc | Raw | QT

Chương 74 - HƯCC


Chương 74: Hai manh vật tinh linh và Cổn Cổn 


          Trên diễn đàn có không ít người rảnh rỗi, bọn họ đang đang thảo luận chuyện yêu ma quỷ quái, giọng điệu y như đã thực sự chứng kiến vậy.

6/26/19

Chương 73 - HƯCC


Chương 73: Cổn Cổn kiếm lời và tinh linh


          Mạc Cổn Cổn im lặng.

6/23/19

Chương 72 - HƯCC


Chương 72: Cổn Cổn bắt đầu ngày tháng bắt quỷ


          Mạc Cổn Cổn không có hỏi kết cục của diễm quỷ, câu vẫn duy trì tâm tình không giải thích được đối với cả câu chuyện.
Sky Blue Bobblehead Bunny