Showing posts with label Vô niệm. Show all posts
Showing posts with label Vô niệm. Show all posts

12/23/18

Vô niệm [ tu chân ]

            Tác giả: Phù tử bất hảo cật

            Văn chương điểm tích lũy: 131,903,360

            Văn án:

            Sư tôn đã từng đem mình dụng tâm nuôi dưỡng, dốc lòng dạy bảo, Mạnh Diệc đem hắn coi là cha đẻ, không có nghĩ rằng về sau "Cha đẻ" đúng là móc đi mình Nguyên Anh, mấy trăm năm tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát, thiếu chút nữa rơi vào cái hồn phi phách tán, chỉ vì cho mình kia nhập tông môn mười mấy năm tiểu sư đệ tục mệnh.

            Bạn thân từng cùng mình nâng cốc nói chuyện vui vẻ, đạo cái này tu chân từ từ hiểm ác trùng điệp, được một tri kỷ là đủ, lại là giúp đỡ sư tôn bắt mình, một kiếm khoét tâm, bây giờ trước ngực còn có dữ tợn vết sẹo, không dám trừ bỏ.

            Sở ái mờ nhạt cao xa, đến cùng cũng có trong lòng người, tại vạn trượng trên đỉnh hỏi hắn: "Đưa ngươi Nguyên Anh cho ta vừa vặn rất tốt."

            Mổ bụng bóc đi Nguyên Anh thống khổ làm sao có thể nhẫn, những người này còn còn nói sẽ đền bù với hắn, trò cười.

            Ngày ấy Mạnh Diệc thiếu chút nữa chết tại Cửu Khúc điện bên trong, tỉnh lại tu vi mất hết, chính là có bao nhiêu linh đan diệu dược đều đền bù không đến, nguyên bản khiến người hâm mộ bằng phẳng tiên lộ hủy cái không còn một mảnh.

            Những cái này người cho mình đặt lấy trong tông môn tốt nhất cung điện, lấy người hầu hạ, liền lại chưa có tới, thật tình không biết cái này Cửu Khúc điện hắn là lại không muốn nhìn thấy, chỉ ở núi Cửu Khúc hạ tìm cái tĩnh mịch chỗ, qua lên bại hoại tháng ngày.

            Thân thể chợt có đau đớn, cũng vẫn có thể nhẫn, không so được đau lòng.

            Đầu này bởi vì áy náy bị người treo mệnh, vẫn còn cứng rắn, đảo mắt năm mươi năm đã qua đời.

            Núi Cửu Khúc chui vào cái thú vị ma tu.

            "A, ngươi nói bọn hắn đều ái mộ ta?"

            Ma tu nói: "Tự nhiên."

            "Bọn hắn gì không theo gió lên."

            —— —— ——

            Vạch trọng điểm:

            1 chủ thụ

            2 thật vạn người mê thụ, quạnh quẽ bại hoại, dung mạo xuất trần, dung mạo điệt lệ, tỉnh lược vạn chữ, đẹp mắt đến bay lên, lôi người thận

            3 như văn án, cẩu huyết văn, chuyên chú ngược tra, tình tình yêu yêu thị thị phi phi, chính văn sẽ là mở ra thức kết cục, thụ tuyệt sẽ không tha thứ tra, cũng không có tại trung khuyển công chính thức cùng ai xác định quan hệ. Phiên ngoại khẳng định sẽ có xác định công kích chính diện (dù sao cũng là phiên ngoại, tận lực thỏa mãn mọi người đứng đội, phân tuyến cũng có khả năng)

            4 tác giả văn phong trang bức, có địa phương có thể sẽ cảm thấy ngược, chỉ có thể nhìn bánh ngọt nhỏ người còn xin cẩn thận dùng ăn

            Nội dung nhãn: Tình hữu độc chung tiên hiệp tu chân sảng văn

            Tìm tòi chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Mạnh Diệc vai phụ: Đồng Hành, Huyền Ôn, Túc Ca, Liễu Thích, Thẩm Ngũ Uyên các loại cái khác:

            Link: Đọc | Raw | QT

Sky Blue Bobblehead Bunny