Showing posts with label Trọng sinh chi Cố Đông. Show all posts
Showing posts with label Trọng sinh chi Cố Đông. Show all posts

8/9/18

Trọng sinh chi Cố Đông


            Tác giả: Lộ quy đồ

            Link: Đọc | Raw | QT

            Văn chương vi tích phân: 1,024,403,904

            Văn án:

            Thụ tự mang sinh con năng lực, chuyện nhà ấm thơm tiểu câu chuyện, khí văn không cần phải nói, cảm ơn.

            Cố Đông sống lại đến mười năm trước

            Cả nhà bi kịch còn chưa tạo thành

            Hắn con trai Đậu Nha cũng được hảo sống

            Sau đó hắn đem con trai đuổi về đến một vị khác ba ba trong tay

            Vị kia phúc bố tư trẻ tuổi nhất phú hào

            —— Ngôn Tự Xuyên

            Nhìn văn hiểu ra:

            Một hiện đại thế giới không tưởng

            Hai sinh tử văn a

            Ba cẩu huyết làm ruộng văn, công thụ đôi bên mối tình đầu, từ đầu tới đuôi đều là thích đối phương, văn trung giữa lúc nhân ngoại giới nhân tố xa nhau, tiểu ngược, tổng thể ngọt

            Bên trong cho nhãn: Sinh con làm ruộng văn sống lại chuyên tâm đời người

            Tìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Cố Đông, Ngôn Tự Xuyên vai phụ: Cố Tây, Đông Cô cái khác: Làm ruộng, chuyện nhà nhà giàu có, cẩu huyết


Sky Blue Bobblehead Bunny