Showing posts with label Tiểu môn tiểu phái. Show all posts
Showing posts with label Tiểu môn tiểu phái. Show all posts

8/2/18

Tiểu môn tiểu phái [ tu chân ]


   Tác giả: Mạc hiểu hiền

   Link: Đọc | Raw | QT

   Tấn Giang VIP2018. 7. 12 kết thúc

   Đương trước bị bắt giấu sổ: 11484

   Doanh dưỡng dịch sổ: 6232

   Văn chương vi tích phân: 139,165,680

   Văn án:

   Tâm cơ tham tiền tiểu chưởng môn công x ngoài mạnh trong mềm đại sư huynh thụ

   Ở Tạ Đông quang vinh trở thành chưởng môn ngày thứ ba,

   Đã từng rời nhà ra đi đại sư huynh Hà Tu Viễn bị người tìm quay về đến, tuyên bố muốn tranh đoạt này chức chưởng môn.

   Tạ Đông mỉm cười, "Ngươi muốn làm chưởng môn? Ta không có ý kiến. Đến, đây là bổn phái sổ sách, ngài xem trước. . ."

   Hà Tu Viễn nghe lời làm theo, gần nhìn thoáng qua,

   Giây quỳ.

   "Sư đệ ta sai, người chưởng môn này cũng là ngươi đảm đương đi, ta tất cả nghe theo ngươi."

   Tạ Đông: Ha ha, ngươi đối nghèo khó hoàn toàn không biết gì cả.

   Đây là một cái sư huynh đệ hai người tương thân tương yêu, đồng cam cộng khổ, dắt tay cũng vào,

   Cuối cùng thành công dìu dắt toàn môn phái chạy thường thường bậc trung cố sự! ()/

   Xem nêu lên:

   Công có chỉ có đương công mới có thể có dùng đặc thù lô đỉnh thể chất

   Thụ có định kỳ cưỡng chế động dục đặc thù huyết mạch

   Nhưng mà bọn họ đều là gà tơ

   Nội dung nhãn: Cường cường làm ruộng văn tiên hiệp tu chân thoải mái văn

   Tìm tòi chữ mấu chốt: Diễn viên: Tạ Đông, Hà Tu Viễn phối hợp diễn: cái khác:


Sky Blue Bobblehead Bunny