Showing posts with label Ngươi tiếp tục giả bộ. Show all posts
Showing posts with label Ngươi tiếp tục giả bộ. Show all posts

8/9/18

Ngươi tiếp tục giả bộ


            Tác giả: Phỉ mộng

            Link: Đọc | Raw | QT

            Tấn giang VIP2018. 06. 30 kết thúc + phiên ngoại

            Văn chương tích phân: 134,367,488

            Văn án

            Vương Vĩ đời trước cùng Tần Thư đến một đoạn cho nhau không biết thầm mến, ngược đến đối phương chết đi sống lại, tốt xấu là tu thành chính quả.

            Đời này nói cái gì cũng không thể làm cho này miệng không đối tâm tên cho lừa.

            Tần Thư: A, ngươi chính là ta đồ chơi mà thôi. (khói)

            Vương Vĩ: Giả bộ, ngươi tiếp tục giả bộ.

            Ấm thơm nêu lên:

            1v1, he, song xử, miệng ngại thể thẳng tiểu chó săn bá tổng công x sống lại người quản lý tinh anh thụ

            yêu đương tiểu bánh ngọt, ăn khớp quân chết

            Nội dung nhãn: Cường cường giới giải trí sống lại ngọt văn

            Tìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Vương Vĩ, Tần Thư phối hợp diễn: Không quan trọng
            Tác phẩm giản bình:

            Vương Vĩ đời trước cùng Tần Thư đến một đoạn cho nhau không biết thầm mến, ngược đến đối phương chết đi sống lại, tốt xấu là tu thành chính quả. Sống lại về đến, có đời trước ký ức ở, Vương Vĩ không còn sẽ bị này miệng không đối tâm tên cho lừa. Ai biết Tần tổng nhiều lần ngạo kiều đều bị tiểu tình nhân nhìn thấu, cuối cùng dứt khoát vò đã mẻ lại sứt, biến thân lời tâm tình tiểu tay thiện nghệ, trêu đến hắn tim gan loạn chiến. Bài này chủ yếu giảng thuật vai chính sống lại sau, nhìn thấu tất cả miệng ngại thể chính trực, đem ngạo kiều bá tổng bẻ thành thuần chủng tiểu chó săn, cũng từ người quản lý trợ lý bắt đầu làm lên, dẫn dắt mình bốn người nghệ nhân đi lên diễn nghệ vòng đỉnh, cuối cùng cùng yêu người sóng vai cố sự. Tác giả hành văn lưu loát, kịch tình chặt chẽ, tình tiết mới lạ, vai chính nhị tính cách của người có chút tiểu biệt nữu nhưng không chọc người chán ghét, hỗ động thú vị ngọt ngào, phối hợp diễn toàn là thần trợ công, ngọt manh không ngược, đáng giá xem thử.

Sky Blue Bobblehead Bunny