Showing posts with label Mua phòng! Tích đất! Phát gia! Trí phú!. Show all posts
Showing posts with label Mua phòng! Tích đất! Phát gia! Trí phú!. Show all posts

8/2/18

Mua phòng! Tích đất! Phát gia! Trí phú!   Tác giả: Loại dân quân

   Link: Đọc | Raw | QT

   Tấn Giang VIP2018. 6. 27 kết thúc

   Đương trước bị bắt giấu sổ: 28478

   Doanh dưỡng dịch sổ: 35943

   Văn chương vi tích phân: 335,274,624

   Văn án:

   Từ mạt thế sống lại đến cái này bần khốn thế giới hòa bình,

   Hắn lớn nhất mộng tưởng, liền là làm địa chủ! Mua phòng, tích đất! Phát gia, làm giàu!

   Bất quá, hắn không ngờ tới, cái này mộng tưởng có hơi lớn! Hắn gặp phải vấn đề không chỉ cái này!

   Trong mạt thế lại bình thường bất quá thủ hướng, ở trong này. . . Là không hợp pháp! !

   Nội dung nhãn: Tùy thân không gian làm ruộng văn sống lại thoải mái văn

   Tìm tòi chữ mấu chốt: Diễn viên: Bạch Thự phối hợp diễn: cái khác:

Sky Blue Bobblehead Bunny