Showing posts with label Kết hôn sau đó ta rốt cục ăn no. Show all posts
Showing posts with label Kết hôn sau đó ta rốt cục ăn no. Show all posts

9/21/18

Kết hôn sau đó ta rốt cục ăn no            Tác giả: Bách hộ thiên đăng

            Link: Đọc | Raw | QT

            Tấn Giang VIP2018. 07. 31 kết thúc

            Cất dấu sổ: 38972

            Doanh dưỡng dịch sổ: 12646

            Văn chương vi tích phân: 518,761,120

            Văn án:

            Vân Tử Túc cái gì đều hảo, nhu thuận thành thật, nhâm người xâm lược, bình hoa một.

            Liền có một chút: Ăn quá nhiều.

            Người trong nhà tính toán hoàn cha mẹ hắn di sản, liền đem hắn đóng gói gả cho Hàn gia vị kia âm khí trầm trầm, khắc vợ khắc thân, ba năm phải chết Hàn đại thiếu.

            Người khác thấy Hàn đại thiếu hận không thể vòng quanh đi, chỉ có Vân Tử Túc, hắn lần đầu tiên nhìn thấy Hàn đại thiếu mắt liền sáng lên.

            Này trên thân người có hắn thích nhất dụ người hương khí!

            Đói ba trăm nhiều năm Vân Tử Túc rốt cục có thể ăn no, vi lâu dài có thể duy trì liên tục phát triển, hắn quyết định giúp đối phương sống được lâu một chút.

            Kết quả hắn giúp đỡ giúp đỡ lại phát hiện —— đối phương sống trôi qua thời gian hình như so với hắn còn muốn lâu.

            Vân Tử Túc: . . . Ta ăn no, ta không muốn!

            Hàn Dịch: Ngoan, lại ăn nhiều điểm.

            Thiên tài tiểu khả ái thụ x giả heo ăn hổ công, trước hôn sau yêu. Một nguyên bản tưởng ăn cơm no, kết quả mình bị người cật kiền mạt tịnh cố sự.

            Nội dung nhãn: Thần quái thần tiên ma quái tình hữu độc chung xuyên việt thời không thoải mái văn

            Tìm tòi chữ mấu chốt: Diễn viên: Vân Tử Túc; Hàn Dịch phối hợp diễn: cái khác:

Sky Blue Bobblehead Bunny