Showing posts with label Đầu đề một mực sủng ái một mình ta. Show all posts
Showing posts with label Đầu đề một mực sủng ái một mình ta. Show all posts

9/27/18

Đầu đề một mực sủng ái một mình ta            Tác giả: Hủ bình

             Link: Đọc | Raw | QT

            Văn chương điểm tích lũy: 125,886,760

            Văn án:

            Rõ ràng là một con nhan giá trị phá trần, tùy tiện thở dài đều có người thương yêu hồ ly tinh, một mực xuất sư bất lợi, ném đi yêu đan.

            Hắn chỉ có thể tới gần ảnh đế, nghĩ trăm phương ngàn kế thu hồi yêu đan, thế nhưng là. . .

            Hồ Ly: Ảnh đế tiên sinh, ta chỉ là tại dẫn xuất yêu đan, ngươi có thể hay không đem tay của ta buông ra? Không không không, không cần đổi thành ôm. . .

            Giang ảnh đế: Không sai, hắn yêu ta.

            Tiến vào ngành giải trí hắn chỉ muốn điệu thấp kiếm tiền, thế nhưng là. . .

            Nhà đầu tư: Ta chỉ muốn để Hồ Ly diễn, không phải rút vốn!

            Fans: Liên tục 5 giờ không thấy được Hồ Ly mới top search, nhớ hắn.

            Các giới đại lão: Hắn là ta gặp qua tư chất tốt nhất người trẻ tuổi.

            Hồ Ly: ? ? ? ta rõ ràng không hề làm gì a!

            Tiểu khả ái hậu kỳ tiến hóa tiểu hồ ly thụ X tự luyến lão lưu manh sủng thê cuồng ma ảnh đế công

            Chúng ta tôn chỉ chính là ngọt đến phát điên, khiến người giận sôi, mỗi ngày cho ngươi đút thức ăn cho chó.

            Đọc chỉ nam:

            1. Toàn văn tô thoải mái ngọt, kim thủ chỉ thô to, ngày tết công luyến. Toàn văn bịa chuyện, người thiết đều không nguyên hình, xin chớ thay vào.

            2. Logic vô năng, xin chớ truy đến cùng, Tiểu Điềm văn chỉ vì đọ sức mọi người cười một tiếng.

            3. Mời lý tính nhìn văn, nếu là không thích góc trên bên phải XX, vứt bỏ văn không cần cố ý nhắn lại.

            Nội dung nhãn hiệu: Tình hữu độc chung ngành giải trí điềm văn sảng văn

            Lục soát chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Hồ Ly, Giang Tĩnh Hiên vai phụ: cái khác:
Sky Blue Bobblehead Bunny