Luận Sủng Vật Manh Phiên Trực Nam Đích Khả Hành TínhBàn Về Tính Khả Thi Của Việc Sủng Vật Manh Đổ Thẳng Nam

(论宠物萌翻直男的可行性)Tác Giả: Trú Mộc (昼沐)

Thể Loại: Hiện đại, ngọt văn, ấm áp, khoái xuyên, hệ thống, manh sủng, trời đất tác hợp, 1x1, HE

Tình Trạng Bản Gốc: Hoàn (87 chương)

Tình Trạng Edit: Đào hố =w=

Edit: Tiểu Điềm Điềm


 Văn Án 

 Bên người mỗi một đại thần, đều sẽ có một con manh sủng như vậy ——

  Đối ngoại có thể bày ra vẻ mặt khốc huyễn cuồng bá, đối nội có thể bán manh không chút tiết tháo.

  Hàn Mộc tình cờ có được một cái hệ thống,

  Ngay lúc cậu cho rằng mình có thể trở thành đại thần,

  Hiện thực lại cười ha hả, tát cho cậu một cái tỉnh giấc —— cậu, cậu thế mà lại là cái con sủng vật kia!

  Hàn Mộc: Đến cả sủng vật đều không buông tha có lầm hay không vậy chớ!

  Nam nhân nào đó: Không có.


 Mục Lục 


01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11

12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22

23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33

34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44

45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55

56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66

67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77

78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87

 HOÀN 

 Word | Ebook 

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny